"Jag är inte som de andra..."

Vem har inte fått ett avslag på en jobbansökan - ja till och med massor av avslag, som hopar sig på skrivbordet? Allt medan humöret dalar. Avslag som dock inte behöver hänga samman med dina kvalifikationer. Kanske är din ansökan helt enkelt inte tillräckligt personlig.

 

När företag får ansökningar använder de ofta bara 20 sekunder per ansökan, för att skumma igenom, om det är många om budet. Därför är det första intrycket avgörande för om du hamnar i plus- eller minushögen. Personlighet, ett tydligt engagemang och ett levande språk kan avgöra utfallet och säkerställa att din ansökan hamnar i den rätta högen.

En aptitretare

- Det överordnade målet för en ansökan är självklart att få jobbet, men först och främst att komma på intervju. En jobbansökan ska därför vara motiverande, så att den som läser den, får lust att träffa personen bakom orden. Betrakta ansökan som en aptitretare, som ska väcka lusten att veta mer, säger kommunikationsrådgivare Anne Katrine Lund, som bland annat har jobbat med kommunikation via brev.

Visa vem du är

Den tid, då det bara handlade om examensresultat och fackliga kvalifikationer är förbi. De mänskliga värdena är lika viktiga och ska passa in i företagets kultur och målsättning. Därför går företagen också efter själva människan, när de ska anställa medarbetare till företaget.

- Använd krutet på att skriva en ansökan som är personlig och som ärligt visar vem du är, så att företaget kan avgöra om du passar in. Du ska våga vara närvarande och stå för det du är. På så sätt kan du särskilja dig från de övriga och öka dina chanser att få jobbet, säger Anne Katrine Lund, och tillägger:

- Läs ansökningen högt för dig själv för att avgöra om det låter som dig. Kan du inte få orden över dina läppar är det ett tecken på att det inte är du som gömmer dig bakom texten.

Från mig till dig

Även om du söker många jobb och det kan vara svårt att skriva ett motsvarande antal jobbansökningar, är det viktigt att du anpassar både följebrev och CV till det specifika jobbet.

- Ansökan får inte bära prägeln av en standardansökan, som lika väl kunde ha varit skriven för ett annat jobb. Den ska visa att du har haft företaget i åtanke när du skrev den, så att läsaren kan märka ett stort engagemang från din sida. Läs därför platsannonsen noga, förhåll dig till den och avgör vilken del av dig som är relevant för företaget och fokusera på det, rekommenderar Anne Katrine Lund.

Stunta i flosklerna

Dåligt språk och stavfel är undergrävande och bär ofta skulden till att en ansökan åker ut i första sorteringen. Med en välformulerad ansökan utan språkfel är du säker på att fokus ligger på innehållet.

- Ansökan ska formuleras med ett klart och konkret språk. Strunta i den formella stilen som t ex Undertecknad ansöker härmed om tjänsten som xxx, enligt annonsen… det skapar distans. Tänkt istället på ansökan som ett brev. Omvänt ska man heller inte vara för käck genom att använda en massa floskler och tomma ord, eller blåsa upp sig själv till något som inte stämmer överens med verkligenheten, avslutar Anne Katrine Lund.

Skriv din ansökan med ett naturligt språk, som det du använder i vardagen och undvik modeord, långa sammansatta ord och utfyllnadsord. Skriv levande och fängslande genom att använda aktiva verb istället för passiva. Gör språket varierat genom att växla mellan långa och korta meningar, men undvik allt för långa meningar. Gör också något åt din kommatering och be någon annan läsa din ansökan för att hitta stav- och kommafel, innan du skickar den.

Goda råd

Kort summerat har Katrine Lund följande råd, när du skriver en jobbansökan:

  • Var ärlig mot dig själv och var direkt.
  • Ansökan ska avspegla dina kompetenser och din personlighet.
  • Ansökan ska vara motiverande och övertygande.
  • Både ansökan och CV ska vara 100 procent målinriktade.
  • Undvik ett stelt och formellt språk, skriv naturligt och levande.
  • Undvik stav- och slarvfel, det är undergrävande.
  • Läs ansökan högt för dig själv.

Sök alla lediga jobb just nu

Läs fler karriärtips från Spray Jobb

Har du testat att ”googla” dig själv?

Om inte, kan det vara bra att göra det för att få en bild över hur ditt ”offentliga jag” eller personliga varumärke ser ut för utomstående, exempelvis kollegor, arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare.

Spray Mail

Horoskop

  • Så blir din vecka!

    "Du kan ha ett mycket annorlunda sätt att närma dig saker och ting jämfört med en partner, något som lätt leder till diskussioner om rena principsaker." Läs hela ditt horoskop här.
Stockholm 11° Fair
Göteborg 10° Clear sky
Malmö 11° Fair
Luleå Partly cloudy
Sundsvall Fair
Falun Clear sky
Visby 11° Fair