Så pratar du dig till drömjobbet

Med rätt känsla, tonfall och ord kan anställningsintervjun bli till en succé och jobbet ditt. Här är tipsen som politiker, säljare, debattörer har använt sig av sedan antiken.

Orden

Det är en mycket god idé att öva in vad du ska säga, men öva gärna också på HUR och på VILKET sätt dessa ord ska sägas. Visst är orden viktiga, men vi lägger nog gärna lite för mycket energi på orden. Många av oss kan känna igen oss i den person som sitter och tragglar in goda argument för att sedan rapa upp den för den som ska övertygas.

Börja med tonfallet. Ett tonfall kan vara bedjande, bemästrande, inbjudande eller avvisande. Var också klar över att du inte ska läsa upp något. Allt ska ske utantill OCH sägas med en stor övertygelse.
 

Tonfallet och kroppspråket

Hur du säger något till en annan människa betyder ofta mer än själva orden. Orden är faktiskt en ganska liten del av vårt språk. Den stora delen står tonfall och kroppsspråk för.  Det är viktigt att ta ögonkontakt med den du talar med, annars finns det en risk att de inte tror på det du säger.

Jobba också med din attityd. Fundera över hur du vill bli uppfattad.  En stressad människa känns alltid stressad, hur man än försöker. Du måste hitta ett lugn och en självsäkerhet i din attityd.
 

Vifta med händerna

Vad gäller kroppsspråket är det bra att använda sig av händer och kropp för att gestalta något, understryka något och för att dämpa något. Det finns många olika gester som vi använder oss av för att betona det viktiga i en mening.

För att veta hur mycket du kan använda kroppen kan det vara smart att titta på den som intervjuar och använda sig av samma typ av kroppspråk. Det gör att han eller hon känner igen sig och det brukar alltid vara ett gott tecken.

Skapa känslor

Genom att mentalt öva fram vilken känsla som ska förmedlas, finns mycket att vinna. När du berättar om något som du gjort, kan du enkelt ta fram den känsla som du själv kände när du genomfört det du berättar om. Hur kände du?

Om du var stolt då, kan du ta fram den känslan, vilket också kommer att smitta till talet. Du kommer att engagera, och engagerade människor är attraktiva människor.
 

Lyssna

Även om talet är otroligt viktigt, får du inte glömma bort att lyssna. Att vara för förberedd, för självupptagen och för inne i sitt eget är sällan lyckat. Testa istället att lyssna på vad som sägs och hur.

Och du, fråga gärna om du undrar över någonting.  Det visar på engagemang och intresse för arbetsplatsen och arbetet i sig. Kanske kan de avslutande frågorna vara det som avgör om du får jobbet eller inte.

Har du testat att ”googla” dig själv?

Om inte, kan det vara bra att göra det för att få en bild över hur ditt ”offentliga jag” eller personliga varumärke ser ut för utomstående, exempelvis kollegor, arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare.

Spray Mail

Horoskop

  • Så blir din vecka!

    "Du kan ha ett mycket annorlunda sätt att närma dig saker och ting jämfört med en partner, något som lätt leder till diskussioner om rena principsaker." Läs hela ditt horoskop här.
Stockholm Cloudy
Göteborg 10° Cloudy
Malmö 10° Cloudy
Luleå Cloudy
Sundsvall Fair
Falun Cloudy
Visby Cloudy